Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Ciepielów

Gmina Ciepielów to gmina wiejska leżąca w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie lipskim.

Prowadzi przez nią droga krajowa nr 79 (Warszawa – Sandomierz – Kraków – Katowice – Bytom).

Na terenie gminy znajduje się 29 sołectw: Antoniów-Czerwona, Anusin, Bąkowa, Bielany-Pasieki, Borowiec, Chotyze, Ciepielów, Ciepielów-Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice-Kolonia, Kałków, Kochanów-

Sajdy, Kunegundów-Czarnolas, Łaziska, Marianki, Nowy Kawęczyn, Pcin, Podgórze, Podolany, Ranachów, Rekówka, Stare Gardzienice, Stary Ciepielów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Obejmują one pow. 135,3 km kw.

Większość z 5900 mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem. Funkcjonuje blisko 1400 indywidualnych gospodarstw rolnych, a użytki rolne stanowią 66% powierzchni gminy. Poza zbożami i ziemniakami, duże znaczenie mają uprawy warzyw (fasoli, ogórków i pomidorów) oraz roślin przemysłowych, głównie tytoniu. Na terenie gminy znajdują się także ośrodki hodowlane trzody chlewnej i bydła.

Dla turystów przygotowano szlaki rowerowe, które prowadzą przez najciekawsze miejsca gminy. Wiodą przez dolinę Iłżanki, koło dawnych siedzib rodów szlacheckich, przez zabytkowe parki podworskie z pomnikowymi drzewami i miejsca pamięci narodowej związane głównie z II wojną światową.

Urząd Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
tel./fax: (48) 37-88-080
gmina@ciepielow.pl
http://www.ciepielow.pl

Baza gastronomiczna
Bar – Alina i Stanisław Lenard
27-310 Ciepielów
Sandomierska
Tel.: 48 378 81 67

Restauracja Myśliwska – Z. Mażysz
27-310 Ciepielów
pl. Zwycięstwa 3
Tel.: 48 378 80 35