Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Ciepielów

Pierwsze wzmianki o Ciepielowie pochodzą z czasów, gdy Marcin Kazanowski w 1548 r. za przywilejem króla Zygmunta Augusta, założył na gruntach wsi – miasteczko, które od swego herbu nazwał Grzymałowem (nazwa nie przyjęła się). W 1597 r. Zygmunt III nadał miastu przywilej na założenie cechów rzemieślniczych. Zaczął rozwijać się handel. Pożar na przełomie XVI/XVII w. doszczętnie zniszczył miasto. Ciepielów przechodził w ręce rodów: Ciepielowskich, Denhoffów, Sanguszków, Polanowskich, Karczewskich, Czarneckich i innych. W 1869 r. utracił prawa miejskie. W okresie okupacji był ośrodkiem partyzanckim Batalionów Chłopskich, co upamiętnia popiersie J. Sońty „Ośki”, stojące przy rynku.

Najcenniejszym zabytkiem jest neogotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którego budowę, wg projektu Stefana Wąsa, rozpoczęto w 1921 r.

W Ciepielowie zachował się XIX-wieczny, murowany budynek synagogi.