Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Dąbrowa

W pobliżu drogi krajowej znajduje pomnik Ofiar Września oraz grób mjra Józefa Pelca.

Są one pamiątką bitwy, którą stoczyły tu polski 74. Pułk Piechoty z Lublińca pod dowództwem mjra J. Pelca z niemieckim 15. Pułkiem Piechoty z 29. Dywizji Piechoty 8 września 1939 r. Po zaciętej walce opór Polaków został złamany, gdy wyczerpała się amunicja. Żołnierzom polskim odebrano mundury i dokumenty, a następnie blisko 300 z nich rozstrzelano. Była to jedna z większych zbrodni dokonanych przez Niemców na jeńcach wojennych we wrześniu 1939 r.