Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Świesielice

W czasie II wojny światowej wieś była bazą partyzanckiego oddziału Batalionów Chłopskich pod dowództwem Jana Sońty „Ośki”. W odwecie za działalność partyzancką 7 grudnia 1942 hitlerowcy wymordowali mieszkające tu rodziny Wojewódków i Wdowiaków. Przy pomniku wzniesionym ku pamięci pomordowanych i poległych corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne.