Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Wielgie

W miejscowości o średniowiecznym rodowodzie, pod koniec XVIII w. osiedliła się rodzina Karczewskich herbu Jasieńczyk. Od roku 1867, dzięki Feliksowi Karczewskiemu, we dworze przebywał Jacek Malczewski, który pobierał tu nauki wraz z synem właściciela. Nauczycielem chłopców był Adolf Dygasiński.

Do dziś zachowały się fragmenty zabudowań dworskich wzniesionych dla Karczewskich i park z przepiękną aleją kasztanową i 600-letnim dębem.

Do czasu pożaru we wsi stał modrzewiowy kościół z XVII w. Pozostały po nim jedynie ołtarze, umieszczone w nowej świątyni.

Na cmentarzu znajduje się druga świątynia – wymurowana z cegły prawdopodobnie w XVII w. (otwierana tylko w czasie uroczystości Bożego Ciała).

Dodatkową atrakcją są pozostałe po dawnym folwarku – stawy rybne.