Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Gózd

Gmina Gózd (do 1954 r. gmina Kuczki) to gmina wiejska w województwie mazowieckim w powiecie radomskim. Położna jest przy trasie krajowej nr 12 Radom – Lublin. Posiada połączenie autobusowe z Radomiem (linia podmiejska „G”).

Gmina liczy 8200 mieszkańców i 20 sołectw: Budy Niemianowskie, Czarny Lasek, Drożanki, Gózd, Grzmucin, Karszówka, Klwatka, Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Kiedrzyn, Kuczki Kolonia, Kuczki Wieś, Lipiny, Małęczyn Nowy, Małęczyn Stary, Niemianowice, Piskornica, Podgóra i Wojsławice.

Gmina Gózd zajmuje prawie 78 km kw., z których 85% to użytki rolne. Należą one do 1801 gospodarstw, w większości o bardzo małej powierzchni (do 5 ha). Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z rolnictwa, przede wszystkim z hodowli bydła i trzody chlewnej oraz uprawy zbóż, ziemniaków i truskawek. Niewielka grupa ludności gminy utrzymuje się z drobnej wytwórczości rzemieślniczej. Funkcjonuje 180 podmiotów gospodarczych, głównie z branży budowlanej.

Urząd Gminy
ul. Radomska 7
26-634 Gózd
gmina@gozd.pl

Baza gastronomiczna
Bar 44 – przy Trasie
26-634 Gózd
Radomska 43
Tel.: 693 102 135