Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gózd

Miejscowość Gózd powstała w miejscu wykarczowanego lasu, stąd jej nazwa – oznaczająca nieprzebyty las. Pierwsze zachowane wzmianki o wsi pochodzą z 1827 r. i informują o istnieniu na jej terenie 23 domów.

Dziś to miejscowość gminna położona przy drodze krajowej. We wsi znajduje się współczesny kościół pw. Miłosierdzia Bożego.

Miejscowość jest centrum administracyjnym i handlowym gminy.