Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Kuczki

Wieś powstała w XV w. i kolejno należała do różnych rodów szlacheckich (m.in. do Kochanowskich). W XIX w. trafiła w ręce żydowskie. Jej obecna nazwa pochodzi prawdopodobnie od nazwy żydowskiego święta Sukkot (Święto Namiotów, Kuczki) upamiętniającego noclegi Izraelitów w namiotach w czasie wędrówki do Kannanu.

We wsi znajduje się zabytkowy, neobarokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny zbudowany w latach 1930–1935.

W Muzeum Wsi Radomskiej można obejrzeć pochodzące z Kuczek: drewnianą dzwonnicę z 1900 r. i drewniany młyn z 1860 r.