Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Małęczyn

Wieś powstała w średniowieczu. Wspomina o niej m.in. „Kronika” Jana Długosza. Stoi w niej kościół pw. św. Andrzeja Boboli, którego budowę rozpoczęto w 1952 r. W tym samym roku poświęcono 275 kg dzwon, ufundowany przez mieszkańców Małęczyna.