Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Iłża

Iłża istniała już we wczesnym średniowieczu, a prawa miejskie uzyskała najprawdopodobniej pod koniec XIII w. Była własnością biskupów krakowskich, którzy wybudowali tu zamek. W XVI w. rozpoczął się rozwój tutejszego garncarstwa, którego doskonałe wyroby wywożono do Krakowa, Lublina, Wrocławia, a także do Czech, na Litwę i Białoruś. Bogate tradycje garncarskie Iłży i okolic prezentowane są w Muzeum Regionalnym.

Upadek miasta rozpoczął się w XVII w. po przejściu wojsk szwedzkich. Po 1789 r. miasto przeszło na rzecz skarbu państwa. W 1869 r. Iłża utraciła prawa miejskie, które odzyskała dopiero 1924 r.

8 i 9 września 1939 r. w okolicach Iłży trwała jedna z większych i bardziej krwawych bitew kampanii wrześniowej. Po stronie polskiej walczyło Południowe Zgrupowanie Armii „Prusy” dowodzone przez gen. bryg. Stanisława Skwarczyńskiego, miasta bronił 7. Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem płka Władysława Muzyki. Po stronie niemieckiej stanął XV Korpus Zmotoryzowany z 10. Armii pod dowództwem gen. art. Waltera von Reichenau.

W okresie okupacji działały tu liczne grupy partyzanckie m.in. ZWZ-AK podporucznika A. Hedy „Szarego”.

Najciekawszymi zabytkami Iłży są:
• „Kopiec Tatarski” czyli pozostałość po XII-wiecznym grodzie stojącym na straży osady rzemieślniczo-handlowej, która dała początek Iłży;
• baszta i ruiny gotyckiej warowni biskupów krakowskich z XIV w.;
• zespół zabudowań przykościelnych (mury, dzwonnica, zabudowania parafialne) i kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP z 1. poł. XVII w. z późnorenesansową kaplicą św. Krzyża;
• zespół kościoła i szpitala św. Ducha – kościół odbudowany w miejscu pierwotnego po I wojnie światowej, budynek szpitala (przytułku dla ubogich) erygowany w 1448 r. dziś pełni funkcję muzeum;
• zespół dwóch pieców wzniesiony w 1840 r. z jedyną zachowaną na terenie kraju wapienną obudową chroniącą okoliczne zabudowania przed zaprószeniem ognia;
• kościół pw. Najświętszej Marii Panny z XVIII w.;
• budynek mieszkalny przy dawnej fabryce fajansu Sunderlanów, dokąd przyjeżdżał i tworzył Bolesław Leśmian;
• cmentarz parafialny na Wzgórzu św. Leonarda z mauzoleum poległych w 1939 r.