Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Krzyżanowice

Krzyżanowice należały do szlacheckiego rodu Awdańców. We wschodniej części znajduje się dwór wzniesiony w 1801 r. dla Rocha z Chyrzowa Romera.

W zachodniej części wsi stoi kościół pw. Wszystkich Świętych, wystawiony w miejscu pierwotnego, erygowanego w XV w.