Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Jastrzębia

Gmina Jastrzębia (do 1954 r. gmina Kozłów), to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w centrum powiatu radomskiego o powierzchni 89,51 km kw. Zamieszkuje ją 6500 osób.

Gmina składa się z 19 sołectw: Jastrzębia, Dąbrowa Jastrzębska, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Lewaszówka, Goryń, Wola Goryńska, Wolska Dąbrowa, Olszowa, Bartodzieje, Wojciechów, Wola Owadowska, Owadów, Wólka Lesiowska, Kolonia Lesiów, Lesiów, Kozłów, Dąbrowa Kozłowska, Brody.

Gmina ma dogodne połączenie z Radomiem, gdyż przebiega tędy linia kolejowa Radom – Warszawa. Z Jastrzębi można dojechać do Radomia autobusami linii podmiejskiej „L”. Gmina Jastrzębia jest gminą rolniczą, gdyż użytki rolne stanowią 79% jej obszaru. Należą one do 1400 indywidualnych gospodarstw rolnych.

30% terenu gminy położone jest w strefie chronionej Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten odznacza się ciekawym ukształtowaniem powierzchni oraz znaczną ilością cieków wodnych (m.in. rzeki Radomka i Pacynka). Najatrakcyjniejszą jest rzeka Radomka, płynąca szeroką pradoliną, porośniętą łąkami.

W miejscowościach Wola Owadowska i Goryń, położonych częściowo w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, znajdują się udokumentowane, nie eksploatowane złoża węgla brunatnego.

Urząd Gminy w Jastrzębi
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384 05 05
fax. 48 384 05 05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl
http://www.jastrzebia.pl/

BAZA GASTRONOMICZNA
Iga. Zakład gastronomiczny
26-631 Jastrzębia
Tel.: 48 384 72 60

Kiperek – Mini bar. Krzyżanowski M.
26-631 Jastrzębia
Jastrzębia 120
Tel.: 604660757

Pizzeria
26-631 Jastrzębia
Tel.: 501 937 622