Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Bartodzieje

Bartodzieje Była to wieś szlachecka, która wielokrotnie zmieniała właścicieli. Do dziś zachowały się fragmenty tutejszego dworu, który powstał na miejscu poprzedniego w latach 40. XIX w.