Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Goryń

W wsi znajduje się zabytkowy, neorenesansowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIX w. Obok kościoła (po przeciwnej stronie drogi) stoi zabytkowa plebania z 1894 r.