Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Jastrzębia

Pierwsze zapiski o Jastrzębi sięgają 1191 r. i dotyczą przyznania przez Kazimierza Sprawiedliwego pochodzącej z niej dziesięciny kolegiacie sandomierskiej. Jastrzębia była wsią królewską. Leżała przy „brzóskim” trakcie handlowym łączącym Radom z Ryczywołem i przeprawami wiślanymi, miejscem postojów kupców i oddziałów wojskowych. Mieszkańcy Jastrzębi brali udział w powstaniu styczniowym. Jedni walczyli, inni zaopatrywali powstańców w żywność i ubrania. W 1867 r. założono we wsi szkołę elementarną. W okresie rewolucji 1905 r. działała nielegalna drukarnia PPS, zaopatrująca Radom w prasę podziemną.

Mieszkaniec Jastrzębi – Franciszek Karaś skonstruował zegar astronomiczny o wysokości trzech metrów i masie ok. 800 kg. W 1907 r. osobiście zawiózł carowi Mikołajowi I do Sankt Petersburga, jako dar, który do dziś stoi w Carskim Siole. W październiku 1914 r. doszło w Jastrzębi do potyczki. Podczas II wojny działały tu Bataliony Chłopskie.