Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Lesiów

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XV w. W pobliżu rzeki odkryto jednak znacznie starsze ślady osadnictwa – grodzisko, które wchodziło najprawdopodobniej w skład systemu obronnego Radomia.