Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Jedlnia

Rezerwat Jedlnia utworzono w 1982 r. na obszarze blisko 87 ha. Obejmuje 100–200-letni drzewostan naturalnego pochodzenia, w którym dominują sosna zwyczajna oraz dąb z domieszką brzozy, jodły i grabu. W runie występują liczne gatunki chronione m.in. żakiel zwyczajny, miodunka wąskolistna, turzyca pagórkowata. Na terenie rezerwatu znajduje się 7 zbiorowych mogił ofiar rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.