Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Kazanów

Kazanów powstał na gruntach wsi Miechów w 1566 r. Założył go Marcin Kazanowski herbu Grzymała na prawie magdeburskim. O lokacji miasta świadczy m.in. prostokątny rynek. W tej ubogiej osadzie (w 1870 r. utraciła prawa miejskie) do II wojny światowej blisko 40% mieszkańców stanowili Żydzi. Jedyną pamiątką jaka po nich ocalała jest teren kirkutu, czyli cmentarza, do którego prowadzi zdobiona brama.

Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest kościół pw. Przemienienia Pańskiego wybudowany w latach 1788–1790 z inicjatywy Jana Kantego Wąsowicza. Towarzyszy mu plebania, pochodząca z tego samego okresu.

Przy drodze z Kazanowa do Wielgiego znajduje się kapliczka pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy. Najstarsze informacje na temat budowli pochodzą z XVIII w., ale miejsce to zapewne już znacznie wcześniej pełniło funkcję sakralną. Obecna kapliczka wybudowana została w 1843 r. ze środków ofiarowanych przez Antoniego Amanowicza.