Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Pionki

Gmina Pionki leży w południowej części województwa mazowieckiego. Jest jedną z większych obszarowo gmin w powiecie radomskim. Zajmuje powierzchnię 230 km kw. Zamieszkuje ją około 9870 osób.

Gmina Pionki to 35 wsi skupionych w 31 sołectwach położonych wokół miasta Pionki: Adolfin, Augustów, Bieliny, Brzezinki, Brzeziny, Czarna-Kolonia, Czarna Wieś, Działki Suskowolskie, Helenów, Januszno, Jaroszki, Jaśce, Jedlnia, Jedlnia-Kolonia, Kieszek, Kolonka, Krasna Dąbrowa, Laski, Marcelów, Mireń, Poświętne, Płachty, Sałki, Sokoły, Stoki, Sucha, Suskowola, Wincentów, Zadobrze, Zalesie, Żdżary.

Gmina Pionki jest gminą typowo rolniczą, jednak tylko 31% gruntów wykorzystywane jest rolniczo. Pozostała powierzchnia to wspaniałe lasy (63% powierzchni gminy), obrzeża Puszczy Kozienickiej – Kozienicki Park Krajobrazowy z bogatą roślinnością i ciekawym ukształtowaniem terenu. Dominującą gałęzią gospodarki gminy Pionki jest rolnictwo. Działalnością rolniczą zajmuje się 2140 gospodarstw, obejmujących 72 km kw.

Początki osadnictwa na terenie gminy Pionki sięgają czasów prehistorycznych. Na przedmioty z tego okresu archeolodzy natrafili w 1835 r. w regionie Jedlni. W epoce nowożytnej przez ziemie te biegły szlaki handlowe w kierunku Wisły. Wzdłuż nich przede wszystkim następowała kolonizacja i zasiedlenie Puszczy Kozienickiej. Szczególny rozwój przypada na czasy Władysława Jagiełły, kiedy prowadził tędy szlak z Krakowa na Litwę. Polowali tutaj królowie polscy, podczas insurekcji kościuszkowskiej przejeżdżał tędy Tadeusz Kościuszko (stąd nazwy wsi: Tadeuszów i Kościuszków). Podczas powstania styczniowego teren gminy był areną wielu akcji oddziałów partyzanckich. Na tym terenie operowali m.in. Czachowski, Piwnicki oraz Kononowicz. Podczas I wojny światowej miała tu miejsce największa bitwa na terenie Puszczy Kozienickiej, w której brała udział I Brygada Legionów Józefa Piłsudskiego. Dogodne walory przyrodnicze, położenie w sercu Puszczy Kozienickiej oraz rozwinięta sieć komunikacyjna sprawiają, że teren gminy Pionki jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Obfitość lasów, malowniczy krajobraz, szlaki piesze i rowerowe zachęcają do wypoczynku.

Teren gminy uatrakcyjniają stadniny koni, w których można odbywać przejażdżki konne.

W gminie utworzono pięć rezerwatów przyrody – Ciszek, Ponty im. T. Zielińskiego, Załamanek, Pionki i Brzeźniczka.

Urzędy gmin i miast
Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
tel./fax: 48 341 42 00
burmistrz@pionki.pl

Urząd Gminy Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwycięstwa 6
tel. 48 612 15 14
faks 48 612 12 34

BAZA NOCLEGOWA
Cafe Royal Kawiarnia Motel Maria Belowska
26-670 Pionki
ul. Popiełuszki 6
tel.: 48 612 95 14

BAZA GASTRONOMICZNA
Bar gastronomiczny Płaskiewicz Urszula
26-670 Pionki
Zwycięstwa 29
tel.: 48 612 92 76

Smak – Bar. Drózd M.
26-670 Pionki
Kozienicka 1
tel.: 48 612 14 64

Witt – Bar
26-670 Pionki
ks. Popiełuszki 4e
tel.: 600 751 844

Cukiernia Pawluczyk Tadeusz
26-670 Pionki,
ul. Kozienicka 5
tel.: 48 612 15 71

Chmielek Drink-Bar
26-670 Pionki
ul. Żeromskiego 1 a
tel.: 48 612 18 13

Cafe Royal Kawiarnia Motel Maria Belowska
26-670 Pionki,
ul. Popiełuszki 6
tel.: 48 612 95 14

Cukiernia Maciąg Franciszek
26-670 Pionki,
Dębowa 10
tel.: 48 612 35 09

Kawiarnia Miejskiego Ośrodka Kultury
26-670 Pionki
Radomska 1
tel.: 48 612 51 25

Pod Arkadami – Klub osiedlowy Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
26-670 Pionki
Bohaterów Studzianek 5
tel.: 48 612 37 56

U Konrada – Mała Gastronomia Jurek – O.K.
26-670 Pionki
15 Stycznia 4
tel.: 508 682 956