Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Augustów

W Augustowie, wsi założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 r., znajduje się czynna w sezonie letnim Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej, w której zgromadzone są zbiory obrazujące przyrodę i kulturę mieszkańców puszczy.

Na północ od miejscowości utworzono cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Zbiorowy grób z tamtego okresu jest także na południowym skraju wsi, w pobliżu dawnych okopów.