Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Jedlnia Poświętne

W średniowieczu Jedlnia była położoną na puszczańskiej polanie wsią królewską. Od 1387 r. funkcjonował tu folwark króla Władysława Jagiełły, który rokrocznie przyjeżdżał tu na polowania. Miejscowość miała długie tradycje bartnicze i to prawdopodobnie tutaj zaczął funkcjonowanie kodeks bartniczy, zwany prawem obelnym. W 1430 r. król wydał w Jedlni przywilej zapewniający szlachcie nietykalność osobistą.

W czasie powstania styczniowego w 1863 r. w pobliżu wsi 140-osobowy oddział dowodzony przez Narcyza Figiettiego rozbił rotę saperów rosyjskich. Groby poległych powstańców znajdują się na tutejszym cmentarzu. Pochowany jest na nim także ks. Józef Gacki – tutejszy proboszcz i regionalista.

Najważniejszym zabytkiem wsi jest kościół pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty wybudowany w latach 1790–1792 z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wg projektu Jana Fontany. Obecny neorenesansowy wygląd budowla zawdzięcza przebudowie Stefana Szyllera w 1901 r.