Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Brzeźniczka

Rezerwat Brzeźniczka położony jest wzdłuż rzeki Zagożdżonki. Został utworzony dla zachowania drzewostanów dębowo-sosnowych. W północnej części rezerwatu znajdują się 140-letnie modrzewie. Obecnie w puszczy to jedynie stanowiska modrzewia w tym wieku. Bogato rozwinięta jest warstwa podszytu składającego się z kruszyny, grabu, dębu, a w miejscach wilgotnych czeremchy, świerka. Rośliny chronione reprezentują storczyki: buławnik czerwony i storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty.