Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Pionki

Rezerwat Pionki położony jest w sąsiedztwie Pionek. Chroniony jest tutaj zróżnicowany pod względem wieku i struktury las mieszany, z drzewostanem tworzonym głównie przez grab, sosnę, jodłę i dąb. Grupa ok. 200-letnich dębów rosnących w rezerwacie została uznana za pomniki przyrody. Rosną tu także stare dorodne sosny. W sposób naturalny odnawiają się w rezerwacie jodła i dąb. W runie leśnym występują m.in.: widłak goździsty, widłak jałowcowaty, lilia złotogłów, konwalia majowa i przylaszczka pospolita. W rezerwacie wytyczono dwie ścieżki przyrodnicze.