Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Załamanek

Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie Załamanek są zróżnicowane zbiorowiska leśne. Występują tu bór mieszany, ols, łęg jesionowo-olszowy, łęg wiązowo-jesionowy i grąd subkontynentalny. W rezerwacie rosną rzadkie gatunki roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, marzanka wonna, zawilec żółty i czermień błotna. Na terenie rezerwatu gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków m.in.: krogulec, kszyk, słonka i samotnik.