Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Sucha

W Suchej znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Idziego zbudowany w latach 1839–1843, a przebudowany w latach 1910–1913. We wnętrzu zachowały się cenne obrazy i barokowe krucyfiksy.