Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Czarnolas

W 1519 r. Czarnolas stał się własnością Piotra Kochanowskiego, a po roku 1550 trafił w ręce jego syna – Jana Kochanowskiego. Poeta mieszkał i tworzył w Czarnolesie od roku 1570. W XVIII w. majątek stał się własnością Józefa Jabłonowskiego, który zajął się zachowaniem pamiątek po poecie. Na miejscu dwory Jana Kochanowskiego wzniósł neogotycką kaplicę, w której znajdują się groby Jabłonowskich i Lubomirskich. W 1870 r. wybudowano dwór, w którym od 1961 r. mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego.

Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym stoi pomnik poety, kaplica, a w miejscu słynnej lipy – kamienny obelisk z sarkofagiem Urszulki i popiersiem Piotra Kochanowskiego.