Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Policzna

zaprojektowany przez Jerzego Wernera. Jest to dwukondygnacyjny budynek w stylu renesansu francuskiego.

Na południe od dworu znajduje się kościół pw. św. Stefana. Ufundowała go Maria z Tyzenhauzów hrabina Przeździecka. Budowla powstała w latach 1889–1894. Świątynia posiada ciekawe, barokowe wyposażenie. W kościele tym ślub brali Oktawia Rodkiewiczówna i Stefan Żeromski, a świadkiem był Bolesław Prus.

W 1916 r. we wsi założono cmentarz wojenny dla żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Anielinem-Laskami w 1914 r.