Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Okólny Ług

W rezerwacie Okólny Ług na terenie bagien i torfowisk ochronie podlega żółw błotny. Fauna Okólnego Ługu to głównie mięczaki, płazy, gady i ptaki. Występuje tu około 30 gatunków ważek, paź królowej, żuraw, rycyk, krzywodziób, bąk, bączek, kobuz, bocian czarny i płaskonos, cyraneczka i cyranka oraz żmija zygzakowata i zaskroniec. Na tym terenie występuje typowa roślinność torfowisk wysokich, wśród której spotkać można rzadkie i chronione gatunki np.: rosiczkę okrągłolistną, bagno zwyczajne, żurawinę błotną i liczne turzyce.