Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Grabów n. Wisłą

We wsi Grabów zlokalizowany jest Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Pod jego opieką znajduje się teren dawnego parku dworskiego. W pobliżu zlokalizowana jest kaplica św. Zofii, nekropolia rodziny Lenkiewiczów (dawnych właścicieli wsi), pełniąca dziś funkcję kościoła.