Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Łaguszów

W Łaguszowie w 1962 r. założono Koło Gospodyń Wiejskich, które stało się zalążkiem, działającego od 1986 r. zespołu śpiewaczego. Zespół zapraszany uczestniczy w imprezach folklorystycznych i konkursach. Występował nawet w Sali Kongresowej w Warszawie. W repertuarze posiada pieśni bożonarodzeniowe, dożynkowe, wielkanocne, miłosne, sobótkowe i żałobne.