Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Przyłęk

Metryka Przyłęka wywodzi się z XV w. W latach 1491–1496 Przyłęk wraz z okolicznymi terenami wszedł w posiadanie Firlejów. Od 1537 r. należał do dóbr klucza janowieckiego. W 1577 r. dzierżawił miejscowość poeta Jan Kochanowski z Czarnolasu. W wiekach XVII–XVIII Przyłęk i inne wsie klucza janowieckiego należały kolejno do Lubomirskich, Tarłów, Piaskowskich, Grabieńskich. Po trzecim rozbiorze wieś znalazła się pod zaborem rosyjskim. Społeczeństwo gminy uczestniczyło w zrywach narodowych w 1830 r. i 1863 r. Podczas okupacji niemieckiej 1939–1945 aktywnie działał na tych terenach oddział Batalionów Chłopskich. Upamiętnia to pomnik podporucznika Tadeusza Salamończyka ps. „Miły” w Przyłęku. W ramach akcji ,,Burza” w sierpniu 1944 r. wysiedlono mieszkańców Przyłęka oraz okolicznych terenów i utworzono tzw. przyczółek puławski. W styczniu 1945 r. ludzie zaczęli powracać do swoich gospodarstw, ale większość z nich została zburzona lub spalona, a pola zaminowano. Przetrwała plebania, w której Niemcy zorganizowali szpital polowy. Koło niej znajduje się kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Powstał on w miejscu pierwotnego, drewnianego wybudowanego w 1926 r., a zniszczonego w czasie II wojny światowej.