Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Rezerwat Borowiec

Rezerwat Borowiec znajduje się w dolinie rzeki Zwolenki około 1,5 km od jej ujścia do Wisły. Dno doliny wypełniają torfy. Występuje tu kilka rzadkich gatunków roślin m.in.: turzyca nitkowata, żurawina błotna, wolffia bezkorzeniowa czy rzęsa garbata, salwinia pływająca, rosiczka okrągłolistna, storczyk okrągłolistny. W rezerwacie można spotkać m.in. ślimaki lądowe i mięczaki wodne, ryby – płocie, wzdręgi i karasie. Płazy reprezentuje 10 gatunków, czyli większość gatunków występujących w Polsce niżowej m.in. kumak nizinny. W rezerwacie dobre miejsce do życia ma żółw błotny. Z ptaków występują tu m.in. perkoz dwuczuby, czernica, krzyżówka, wodnik, kokoszka wodna, myszołów, kobuz i pustułka. Spotykane tu ssaki to m.in. lis, kuna domowa i łasica oraz nietoperze.