Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Gmina Tczów

Gmina Tczów położona jest w województwie mazowieckim, w południowo-zachodniej części powiatu zwoleńskiego. Swoją nazwę wzięła od nazwy wsi, której początki sięgają XII w.

Powierzchnia gminy wynosi 72,12 ha, z czego aż 89% przeznaczone jest na użytki rolne.

Gmina liczy 4906 mieszkańców, którzy mieszkają w 14 sołectwach. Wszystkie miejscowości gminy są stelefonizowane. W Tczowie znajduje się stacja uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę 1100 gospodarstw. Do sieci kanalizacyjnej obecnie podłączonych jest 406 gospodarstw domowych. Ścieki odprowadzane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Tczowie.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, przeważa hodowla trzody chlewnej i produkcji mleka. Wśród podmiotów gospodarczych najprężniej działa odlewnia żeliwa w Rawicy. W miejscowości Borki funkcjonuje drugi co do wielkości zakład na terenie gminy – zakład masarski. W Wilczym Ługu funkcjonuje firma świadcząca usługi transportu międzynarodowego. Na terenie gminy jest kilkanaście firm, które zajmują się remontem i wymianą pokryć dachowych. Są też zakłady zajmujące się przemiałem zbóż oraz produkcją kasz. Na terenie Tczowa znajduje się stacja paliw.

Głównym obiektem zabytkowym gminy jest kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Tczowie.

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły w tym jedno gimnazjum w Tczowie. Są też cztery jednostki OSP, w tym dwie działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Są dobrze wyposażone w sprzęt gaśniczy. Każda posiada samochód strażacki. W dziedzinie sportu i kultury działalność opiera się na gminnej bibliotece publicznej w Tczowie, która w ramach programu „Ikona” została wyposażona w sprzęt komputerowy oraz filii w Brzezinkach Starych.

Życie sportowe opiera się na klubie sportowym „Gracja” Tczów, który swą działalność realizuje na ładnym obiekcie sportowym znajdującym się na terenie Tczowa, posiadającym budynek socjalny, dwa boiska oraz trybuny sportowe. Całość obiektów sportowych jest ogrodzona i stanowi wizytówkę gminy Tczów. Odbywają się na nich rozgrywki w klasie A.

W najbliższym czasie gmina Tczów wzbogaci się o nowy obiekt w dziedzinie kultury jakim będzie dom ludowy w Bartodziejach. Budynek po byłej szkole zostanie zmodernizowany w ramach środków unijnych z programu Odnowa Wsi.

Urząd Gminy Tczów
26-706 Tczów 124
tel. 48 676 80 23
fax: 48 676 80 22
gmina@tczow.pl
http://www.tczow.pl/