Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Tczów

Pierwsze znane zapisy o Tczowie wymieniają rok 1180 i wspominają o istnieniu kościoła zbudowanego z drewna modrzewiowego – od XII w. w Tczowie znajduje się parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Kościół przetrwał do roku 1616 kiedy zniszczył go pożar spowodowany uderzeniem pioruna. Odbudowany, został ponownie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego w 1657 r., po kolejnej odbudowie przetrwał do roku 1790, w którym to pożar zniszczył cały Tczów. Obecny kościół parafialny wybudowany został w latach 1910–1926 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu neogotyckim.

Podczas I wojny światowej przechodziły przez wieś wojska rosyjskie. Na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w latach 1914–1918.

W czasie II wojny światowej Niemcy hitlerowscy zamordowali 35 mieszkańców Tczowa i okolicznych miejscowości. Przypomina o tym zbiorowa mogiła, na której usytuowany jest pomnik i płyta pionowa z nazwiskami zamordowanych. Na pomniku jest napis „Tu spoczywają bohaterzy walki konspiracyjnej, którzy zginęli śmiercią męczeńską z rąk katów niemieckich w liczbie 35 osób dnia 11 listopada 1943 roku cześć ich pamięci”.

W Tczowie mają siedzibę instytucje użyteczności publicznej – urząd gminy, urząd pocztowy, filia banku spółdzielczego, ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny i punkty usługowe: weterynaryjny i inne. Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych.