Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Jasieniec Solecki

W Jasieńcu zachował się park pałacowy założony w poł. XIX w. z ciekawą aleją grabową i lipową oraz dużymi stawami. Istniejący budynek to wielokrotnie przebudowywany obiekt, stojący w miejscu pierwotnego, szlacheckiego dworku.

W 1921 r., do istniejącej kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dobudowano kościół z czerwonej cegły wg projektu Zygmunta Gawlika.