Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Strykowice Górne

W XIX w. właścicielem Strykowic Górnych był gen. Jan Skrzynecki, a także rodzina Karczewskich. Do dziś zachowały się nieliczne pozostałości po tutejszym dworze i otaczającym go parku, w którym rosną dwa pomnikowe dęby i 150-letni jesion wyniosły.

We wsi od 1978 r. działa, założony przez Wandę Krawiec – zespół obrzędowy. Zespół prezentuje nie tylko pieśni i obrzędy, ale także przybliża codzienne życie dawnej wsi. Otrzymał m.in. nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.