Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Atrakcje turystyczne ziemi Jana Kochanowskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja wspólfinansowana ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lista gmin

Galeria

Zwoleń

Miasto Zwoleń powstało na gruntach wsi Gotardowa Wola, otrzymało prawa miejskie w 1425 r. Było silnym ośrodkiem handlu i rzemiosła m.in.: kowalstwa, ślusarstwa, szewstwa, miecznictwa, bednarstwa oraz stolarstwa. W czasie II wojny światowej zostało doszczętnie spalone i zrujnowane.

Warto zobaczyć:
• kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – późnogotycki z lat 1564–1595, z nekropolią rodu Kochanowskich;
• Pomnik Nieznanego Żołnierza usytuowany naprzeciwko kościoła;
• „Ścianę straceń” – miejsce pamięci narodowej zlokalizowane na placu J. Kochanowskiego, w którym w 1944 r. hitlerowcy dokonali rozstrzeliwań mieszkańców Zwolenia i okolic; obok stoi Krzyż Katyński odsłonięty w 1992 r.;
• pomniki Jana Kochanowskiego (proboszcza tutejszej parafii): jeden na placu jego imienia, drugi, z Urszulką, przed budynkiem Publicznego Gimnazjum.